Amigdalin B17-Max

40 tableta

Sadržaj

Proizvod sadrži 100% prirodne suve ekstrakte vitamina B17, pancreatične enzime i cink glukonata vrhunskog kvaliteta.

Osnovne namene, delovanje

Amigdalin B17-Max he prirodan sastojak sirovih koštunjavih plodova, kao što su bademi, koštice kajsije i jabuke. Amigdalin je našao upotrebu u komplementarnim i alternativnim metodama borbe protiv kancera. Enzim beta-glukozidaza u crevima razčaže amygdalin u benzaldehid, glukozu i cijanid, za koji se pretpostvavlja da je odgovoran za antitumorsko dejstvo amigdalina. Novije studije ukazuju da amygdalin može imati I dodatne, prehodno nepoznate mehanizme antitumorskog dejstva, što je dovelo do obnovljenog interesa za detaljno proučavanje ovog prirodnog jedinjenja.

Preporučeni način uzimanja

Odrasli1 tableta dnevno.

Podaci o dozvoli

Broj dozvole: 6850/2015

Podatke o preparatu dostavljaju proizvodjači i uvoznici.Administrator ne odgovara za tvrdnje i tačnost podataka dobijenih od proizvođača i uvoznika.Sva prava zadržana.