Xanax XR

tabl. sa produženim osloba|anjem 30 x 0,5mg

Traženi lek nije prijavila ni jedna od registrovanih apoteka članica. Prijave su dobrovoljne.
Preporučujemo da kontaktirate apoteke članice.

Apoteke