Bemfola

rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 225i.j./0.375mL; pen sa uloškom, 1×0.375mL

Traženi lek nije prijavila ni jedna od registrovanih apoteka članica. Prijave su dobrovoljne.
Preporučujemo da kontaktirate apoteke članice.

Apoteke