Betmiga

tableta sa produženim oslobađanjem; 50mg; blister, 3x10kom

Traženi lek nije prijavila ni jedna od registrovanih apoteka članica. Prijave su dobrovoljne.
Preporučujemo da kontaktirate apoteke članice.

Apoteke