Bemfola

rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 150i.j./0.25mL; pen sa uloškom, 1×0.25mL

Traženi lek nije prijavila ni jedna od registrovanih apoteka članica. Prijave su dobrovoljne.
Preporučujemo da kontaktirate apoteke članice.

Apoteke