High Caffeine 200mg, 100 tableta, 100 doza

Sadržaj

Sastojak – količina po dozi (1 kapsula): Kalcijum;75 mg,Kofein;200 mg

Osnovne namene, delovanje

Dijetetski dodatakishrani na bazi kofeina

Preporučeni način uzimanja

Odrasli: uzeti 2 puta dnevno pojednu tabletu. Razmak izmeđukonzumiranja tableta mora bitinajmanje 3-4 sata

Podaci o dozvoli

Broj dozvole: 2177/2012
Datum izdavanja: 30.4.2012.
Datum važnosti: 30.4.2017.

Podatke o preparatu dostavljaju proizvodjači i uvoznici.Administrator ne odgovara za tvrdnje i tačnost podataka dobijenih od proizvođača i uvoznika.Sva prava zadržana.